Algemene Voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Items Deck. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Items Deck. Items Deck biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden uiteengezet accepteert.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en / of contentbijdragers zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze algemene voorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel zijn toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de Algemene voorwaarden. Op deze pagina kunt u op elk moment de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u die wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons een online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

AFDELING 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie, en dat u onze toestemming heeft hebben gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag geen wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) wanneer u de Service gebruikt.
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat er (a) overdrachten via verschillende netwerken kunnen zijn, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, de Service niet te gebruiken, geen toegang te krijgen tot de Service of contact op te nemen met de website waarmee de Service wordt aangeboden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN UPDATE VAN INFORMATIE
We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, completere of tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

AFDELING 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de dienst.
Feedback sturen
Geschiedenis
Opgeslagen
Community


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk een beperkte hoeveelheid en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor in welke kleur dan ook nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen met hetzelfde factuur- en / of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar eigen goeddunken lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet beheren, noch enige controle of invoer hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waaronder de tools door de relevante derde partij (en) worden geleverd en dat u goedkeurt het.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services zijn ook onderhevig aan deze algemene voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of compensatie in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees aandachtig en begrijp het beleid en de praktijken van de derde partij voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN
Als u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek indient, stuur ons dan creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online of per e-mail per post, post of anderszins (gezamenlijk "commentaar"), u gaat ermee akkoord dat we opmerkingen die u ons toestuurt op elk moment, zonder beperking, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn en zullen niet (1) verplicht zijn om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of die het intellectuele eigendom van een partij schendt, bewaakt, bewerkt of verwijdert. of deze Servicevoorwaarden ...
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Service of een gerelateerde website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONnauwkeurigheden en weglatingen
Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzending, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op enig moment in de Service of op een gerelateerde website is opgenomen zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst) is onjuist.
We verbinden ons er niet toe om informatie in de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden gebruikt in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig illegaal doel; (b) anderen te verzoeken illegale handelingen te verrichten of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om internationale, federale, staats- of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleinering, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet zullen of kunnen worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (I) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen te gebruiken; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te omzeilen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Items Deck, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade. van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeiende uit uw gebruik van een van de services of producten die via de service zijn gekocht, of voor enige andere claim op een manier die verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enige verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - DISCLAIMER
U stemt ermee in om Items Deck en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of vraag, inclusief redelijke advocaatkosten, die is ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door verwijzing of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht los te staan ​​van deze Servicevoorwaarden, zoals bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende voorwaarden.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn aangegaan blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of dat u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar eigen goeddunken faalt, of als we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een van de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en / of we kunnen u dienovereenkomstig toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.


ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden betekent niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of deze bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en regeling tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, kennisgevingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden worden niet toegelicht aan de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waaronder wij Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene voorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de voorwaarden kunt u aan ons stellen via het contactpagina formulier.